Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai
Voxinfo Kft.
Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 269
Adószám: 12180439-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-562739

A Vásárló

Aki a Virtuális Matrica szolgáltatást igénybe veszi, illetve a felületén vásárol elfogadva az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az adatvédelemben foglaltakat.

A szolgáltatás tárgya

A szolgáltató rendelkezésre bocsátja az www.megyei-matrica.hu weboldal használatának lehetőségét beleértve annak összes szolgáltatását, lehetőségét.

A szolgáltatás az NMFSZ által értékesített, központosított mobil értékesítésű szolgáltatásokon alapul.

Az Általános Szerződési Feltételek célja

A Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételek közzététele

A Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Virtuális Matrica szolgáltatása igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vásárló a Szolgáltató által üzemeltetett Virtuális Matrica weboldal felületén vásárlást indít.

A Felek kötelezettségei

A szolgáltató a regisztrálás vagy vásárlás időpontjától biztosítja a megrendelt szolgáltatást. A felhasználó felel a regisztrációs vagy vásárlási folyamatban általa megadott e-mail cím érvényességéért, és a regisztrációkor az általa választott jelszó illetéktelenek előtt való titokban tartásáért. A felhasználó kötelezettsége a szolgáltató felé azonnal jelezni az azonosítójával való mindenféle jogosulatlan használatot.

Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után (Vásárlás) a megrendelés már nem módosítható, nem törölhető.

Díjak

Az www.megyei-matrica.hu oldalon értékesített autópálya matricákkal kapcsolatos díjak
A tranzakciós kezelési díj, a vásárlással kapcsolatban történő adminisztrációs ügyekért felszámított díj, mely a szolgáltató díja
Az alábbi táblázat tartalmazza az autópálya matricák díját, valamint a tranzakciós díjat:

A 2024-től érvényes autópálya-matrica díjak és tranzakciós költségek

Díjkategória 1 napos matrica Heti (10 napos) országos Havi országos Éves országos Éves vármegyei
D1 5 150 Ft + 410 Ft 6 400 Ft + 500 Ft 10 360 Ft + 640 Ft 57 260 Ft + 2 240 Ft 6 660 Ft + 540 Ft
D1M 2 570 Ft + 270 Ft 3 200 Ft + 350 Ft 5 180 Ft + 450 Ft 57 260 Ft + 2 240 Ft 6 660 Ft + 540 Ft
D2 7 310 Ft + 460 Ft 9 310 Ft + 540 Ft 14 670 Ft + 750 Ft 81 280 Ft + 2 720 Ft 13 330 Ft + 770 Ft
U 5 150 Ft + 410 Ft 6 400 Ft + 500 Ft 10 360 Ft + 640 Ft 57 260 Ft + 2 240 Ft 6 660 Ft + 540 Ft

Díjkategória Öt havi országos Négy havi országos Három havi országos Két havi országos
D1 51 800 Ft + 3 200 Ft 41 440 Ft + 2 560 Ft 31 080 Ft + 1 920 Ft 20 720 Ft + 1 280 Ft
D1M 25 900 Ft + 2 250 Ft 20 720 Ft + 1 800 Ft 15 540 Ft + 1 350 Ft 10 360 Ft + 900 Ft
D2 73 350 Ft + 3 750 Ft 58 680 Ft + 3 000 Ft 44 010 Ft + 2 250 Ft 29 340 Ft + 1 500 Ft
U 51 800 Ft + 3 200 Ft 41 440 Ft + 2 560 Ft 31 080 Ft + 1 920 Ft 20 720 Ft + 1 280 Ft

Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával, vagy átutalással, a megrendelés feladásakor teljesíti. Autópálya matrica vásárlás esetében a pénzügyi teljesítés megtörténte önmagában még nem jelent automatikusan pályahasználati jogosultságot.

Bankkártyás fizetési rendszer

A VoxPay által biztosított bankkártyás fizetés, az OTP Mobil Kft. SimplePay kártyaelfogadó rendszerét, valamint a Borgun kártyaelfogadó, illetve a Barion kártyaelfogadoó rendszerét használja. Barion kártyás fizetés esetén a szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/201 A sikeres fizetés tényéről a Vásárló minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Számlaadás feltételei

Interneten történő fizetésnél a rendszer abban az esetben állít ki áfás számlát, ha a Vásárló a fizetési folyamat során az "ÁFÁ-s számlát kérek" rublikát bejelöli. Amennyiben a Vásárló nem kér számlát a fizetési folyamat során, azt a későbbiekben nem áll módunkban pótolni.

ÁFA-s számla:

A vásárlási folyamatban az "ÁFÁ-s számlát kérek" -et kiválasztani/kipipálni. A Vásárló kötelessége megadni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes adatot és információt.

Számla cég esetén:

Meg kell adni a cég nevét, címét és a céges adószámot amelynek eredményeképpen céges ÁFÁ-s számlát fog a rendszer automatikusan kiállítani a Vásárló számára. Számla magánszemély esetén: meg kell adni a személy nevét, címét és melynek eredményeképpen magánszemély részére szóló ÁFÁ-s számlát fog a rendszer automatikusan kiállítani a Vásárló számára.

Nyugta:

Amennyiben a Vásárló nem kér ÁFA-s számlát, abban az esetben automatikusan nyugta készül a Vásárlásról.

Nyugta módosítása, számla kérése nyugta helyett:

Nyugta kiállítást követően nem áll módunkban a nyugtát módosítani, vagy nyugta helyett ÁFA-s számlát kibocsátani.

Kézbesítés:

A kiálíltott számla/nyugta papír alapú számlának/nyugtának minősül, nyomtatva hiteles.. A kiállított számla/nyugta pdf formában érhető el, az elérési link megküldésre kerül a vásárlás során megadott e-mail címre, melyről a Vásárló azt kinyomtathatja. Az így készült számla eredeti, a Vásárló példánya (aláírás és pecsét nélkül is érvényes), könyvelésre alkalmas és eleget tesz a 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet követelményeinek. Vásárló elfogadja, hogy a számla nyomtatása a Vásárlóra hárul, azt a Voxinfo Kft. nem postázza. Megrendelés során, "Az adatok helyesek, megértettem és elfogadom a felhasználási feltételeket" elfogadásával a Vásárló elfogadja, hogy a Voxinfo Kft. meghatalmazza a Vásárlót a szolgáltatásról szóló számla kinyomtatására, továbbá elfogadja a számlaadás Vásárlóra vonatkozó feltételeit.

ÁFA-s számla módosítása:

A számla kibocsátását követő hónap 10. naptári napjáig van lehetőség ÁFA-s számla módosítására. ÁFA-s számla módosítási igényt a kapcsolati e-mail címen kell jelezni: megyei-matrica.hu/kapcsolat

Regisztráció (nem kötelező)

Regisztráció e-mail és választott jelszó megadással történik. A rendszer nem validálja a megadott e-mail címet. Regisztrációval a bankkártyás fizetés, valamint átutalás mellett elérhetővé válik az ismétlődő bankkártyás fizetés opció is. A kártyaregisztráció a SimplePay kártyaelfogadó oldalán történik, mely során a Felhasználó regisztrálja kártyáját a SimplePay kártyaelfogadó rendszerében. Kártyaregisztráció során a Szolgáltató (VOXPAY) egy 100,- Ft azaz egyszáz forint értékű próbaterhelést hajt végre a Felhasználó bankkártyája egyenlegének terhére, melyet egyúttal nyomban vissza is térít Felhasználó részére. A rendszer, belépéskor megjeleníti a Vásárló első rendelésének adatait és - az esetleges módosítás mellett – már egyetlen kattintással (ismétlődő bankkártyás fizetés esetén) is megvásárolhatja a matricát. Vásárló belépés után megjelenő "Eddigi vásárlások" menüpontban megtekintheti sikeres/sikertelen matricavásárlásait.

A viszonteladás kizárása

A Vásárlók az uj.autopalyamatrica.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag csak saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal kizárni azt a Vásárlót, amennyiben a tudomására jut a viszonteladás ténye.

Pályahasználati jogosultság vásárlására vonatkozó külön rendelkezések

Autópálya matrica vásárlás esetében a pénzügyi teljesítés megtörténte önmagában még nem jelent automatikusan pályahasználati jogosultságot. Amennyiben nem kapja meg E-mail címére bizonylatát, vagy nem jelenik meg böngészőjében a sikeres vásárlás után, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon. Ha bizonylat nélkül hajt fel a díjköteles autópályára, az ebből eredő esetleges következmények a vásárlót terhelik, cégünk semmiféle felelősséget nem vállal! A hatályos jogszabályok értelmében az e-matricát mindig a díjköteles szakaszra felhajtás előtt (praktikusan az utazás előtt) kell megváltani. Az e-matrica utólagos megvásárlása nem jelenthet visszamenőleges úthasználati jogosultságot, ennek megfelelően az utólag megváltott matrica jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után.

Térképek, megyei matrica tervező használata

Az uj.autopalyamatrica.hu oldalon a térképadatok, a megyei-matrica tervező és egyéb adat rendszeresen frissítésre kerül. A Voxinfo Kft azonban nem vállal felelősséget és kártérítést az oldalon közölt - esetlegesen hibás - adatokból származó károkért. A térképes megyei-matrica tervezőben a javasolt matricák csak a tervező által javasolt útvonal követése esetén lesznek elegendők.

Távollevők között kötött szerződésről, és az elállás jogáról

A szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a Vásárlás létrejöttét követően azonnal megkezdi. Ezért a Vásárlót, a távollévők között kötött szerződéstől való elállás joga a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint nem illeti meg.

A szolgáltatás területi hatálya

Szolgáltató által üzemeltetett Virtuális Matrica szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető. Kizárólag Magyarország területén érvényes úthasználati jogosultság (e-matrica) vásárolható.

Virtuális Matrica Általános Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Virtuális Matrica ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a Virtuális Matrica szolgáltatást biztosítja.

A szerződés időtartama, felmondása

Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A felhasználó a szerződést felbonthatja olyan módon, hogy adatainak törlési igényét elküldi az info@voxinfo.hu e-mail címre a bejelentkezési e-mail címéről. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználó regisztrációját megszűntetésre kerül, de a felhasználóhoz tartozó vásárlásokról tárolt adatok, számlák, bizonylatok, nyugták nem kerülnek törlésre. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a tudomására jut, hogy a felhasználó törvénybe ütköző célra használja a szolgáltatást. A jelen szerződés rendelkezéseinek módosítását a szolgáltató egyoldalúan is kezdeményezheti. Ez esetben a módosított szerződésszöveget a szolgáltató köteles a felhasználónak a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően e-mail vagy belső levelezés útján elküldeni. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – a belépéssel - elfogadja a módosított szerződési feltételeket.

Megyei-matrica
megyei-matrica.hu 2024
Kövess minket: Voxpay facebook Voxpay instagram Voxpay tik-tok